Skip to content

ກ່ຽວກັບ ພວກເຮົາ

MVP ຫຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດແມ່ນມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຮົາ ແນໃສ່ເພື່ອຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໂດດເດັ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ.

MVP ຫຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລິເລີ່ມຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັງຄົມ.

MVP ຫຸ້ນສ່ວນແມ່ນກໍາລັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພື່ອເລັ່ງໃສ່ການເຕີບໂຕໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງໃໝ່ ​ແລະ ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ອົງການ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົາພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະມີຜົນກະຕຸ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ.

MVP ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ປະເທດໄທ ປີ ຄ.ສ. 1997

ພວກເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Clear-Bio+ ທີ່ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຕະຫຼາດສາກົນພາຍຫຼັງ 2 ປີຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ.