Skip to content

BIO DEGREASER

KLAR

ສຳຫຼັບເຮັດຄວາມສະອາດປະຈຳວັນ

KNOCK

ສຳຫຼັບກຳຈັດຄາບຕິດເໜັ້ນ

KLEAR

ເພື່ອປ້ອງກັນການອຸດຕັນໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ

KLIN

ນຳໃຊ້ເພື່ອກຳຈັດກີ່ນບໍ່ພຶ່ງປະສົງ

K. ROMA

ແມ່ນສະເປຣ໌ ກຳຈັດກີ່ນບໍ່ພື່ງປະສົງ ທີ່ເຮັດອາກາດສົດຊື່ນ

KLAR

ສຳຫຼັບເຮັດຄວາມສະອາດປະຈຳວັນ

ນ້ຳຢາກຳຈັດຄາບຄວາມມັນ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜະລິດໃນ ປະເທດເຢຍລະມັນ

KLAR ແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄຂມັນ ໃນທໍ່ນໍ້າເປື້ອນ ຊື່ງເໝາະສຳລັບນໍາໃຊ້ໃນ ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ.

KLAR ເປັນ ສ່ວນປະສົມທີ່ສົມດຸນຂອງເອັນໄຊມ໌, ສານຄວບຄຸມຄ່າ pH ແລະ ສານແຕ່ງເຕີມທີ່.

KLAR ປະກອຍດ້ວຍເອັນໄຊມ໌ຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ໄຂມັນ, ນ້ຳມັນ ແລະ ຂອງເສຍອິນຊີຕ່າງໆ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະສະສົມຢູ່ໃນທໍ່ນ້ຳ, ໃນຖັງດັກນ້ຳມັນ ແລະ ລະບົບນ້ຳເສຍ

ໃຜທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ KLAR?
ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ດີເຊັ່ນ ຫ້ອງຄົວເມືອງອາຊີບ, ທີ່ໃຊ້ເພື່ອກຽມອາຫານໃຫ້ແຕ່ລະມື້ ເຊິ່ງມີການສະສົມຂອງໄຂມັນ, ນ້ຳມັນ ແລະ ເສດອາຫານ ທີ່ເປັນຂອງແຂງ, ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປຢຸ່ໃນລະບົບລະບາຍນ້ຳເສຍໄດ້. ເປັນຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາເລີ່ມເກິດຂື້ນ.

ເມື່ອໃຊ້ KLAR, ເສດອາຫານຈາກແຫ່ງທຳອິດຈະຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍໂດຍເອັນໄຊມ໌ແລະ ຍ່ອຍສະຫຼາຍຈົນເຖິງປາຍທໍ່ນ້ຳເສຍ, ຍັງບໍ່ພໍເທົ່ານັ້ນ ຍັງລົດກີ່ນທີ່ບໍ່ອຳນວຍອີກດ້ວຍ

ວິທີການໃຊ້ງານ?
ທໍ່ນ້ຳທີ່ອຸດຕັດຖາວອນ ແລະ ຖັງດັກໄຂມັນທີ່ເຕັມແລ້ວ ຈະຕ້ອງມີການຖ່າຍຂອງເສຍອອກໃຫ້ໝົດກ່ອນທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ການໃຊ້ງານ:
ໃຊ້ 1 ບ່ວງຊາໂຮຍລົງທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ແລ້ວຕື່ມນ້ຳອຸນຫະພູມຫ້ອງ 1 ແກ້ວລົງທໍ່ ຫຼື ນ້ຳໄປລະລາຍນ້ຳກ່ອນແລ້ວແທ່ລົງບໍລິເວນທີ່ມີບັນຫາ. KLAR ຈຳນວນນີ້ຈະຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫຼາຍ ໄຂມັນທີ່ອຸດຕັນທໍ່ນ້ຳ. ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫຼ່ໄດ້ສະດວກ ແລະ ປ້ອງກັນການອຸດຕັນໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ:
• ໄຂມັນ, ນ້ຳມັນ ແລະ ສານຕົກຄ້າງ ທີ່ຢູ່ໃນບໍດັກໄຂມັນຕ້ອງໄດ້ມີການນຳອອກມາກ່ອນ. ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ.
• KLAR ແມ່ນປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ຄືຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສານເຄມີ ທີ່ມີສານຜີດ
• ນຳໃຊ້ງ່າຍກວ່າວິທີອື່ນໆ.
• KLAR ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນຮ່ວມກັນບ່ອນທີ່ມີສານຄໍຣິນ ຫຼື ນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມສງ (ສູງກວ່າ 55°C).
• ສຳຫຼັບທາງການຄ້າຂາຍ, ພວກເຮົາເນາະນຳໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດບໍດັກໄຂມັນໃນທຸກໆມື້.

ສາມາດນຳໃຊ້: 200 ກຣາມ/ 1 ກິໂລ

KNOCK

ສຳຫຼັບກຳຈັດຄາບຕິດເໜັ້ນ

ກຳຈັດຄາບຕິດເໜັ້ນ ເປັນມິດກັບທຳມະຊາດ.

KNOCK ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບກຳຈັດຄາບຕິດເໜັ້ນ.

KNOCK ປະກອບດ້ວຍ ສານກຳຈັດຈາກເມລອນ/ໝາກນາວ ແລະ ມີສ່ວນປະສົມຂອງເອັນໄຊມ໌ທຳມະຊາດ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຈາກຄໍຣີນ ແລະ ຟອດສເຟດ.

KNOCK ມີຜົນສາມາດກຳຈັດຄາບຕິດເໜັ້ນ ເຖິງອຸປະກອນ ສະແຕນເຫຼດ, ອຸປະກອນທາງການແພດ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະ ພື້ນຜິວອື່ນໆ ຍົກເວັ້ນຫິນອ່ອນ.

KNOCK ແມ່ນເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ໃຊ້.

ການນຳໃຊ້:
ສີດໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນ ແລ້ວ ປະໄວ້ປະມານ 3-5 ນາທີ.
ເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍຜ້າ.

ສາມາດນຳໃຊ້: 500 ມິລີລິດ/ 5000 ມິລີລິດ.

KLEAR

ເພື່ອປ້ອງກັນການອຸດຕັນໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ

ເປັນມິດນຳສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍຈຸດປະສົງ.
ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ກຳຈັດຄາບມັນ.

KLEAR ແມ່ນນ້ຳຢາເຮັດຄວາມສະອາດ ທຸກຈຸດປະສົງ ທີ່ມີສານ Surfactant ຈາກພຶດ ແລະ ສ່ວນປະສົມຂອງເອັນໄຊມ໌ທຳມະຊາດ.

ໃຊ້ສຳຫຼັບເຮັດຄວາມສະອາດ ຫ້ອງນ້ຳ, ຫ້ອງຄົວ, ເຄື່ອງດູດຄວັນ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນສະແຕນເຫຼດ.

KLEAR ຍັງສາມາດເຮັດສະອາດແກ້ວ, ລົດ, ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ, ໂທລະທັດ, ແລະ ພື້ນ ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

KLEAR ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານ.

ການນຳໃຊ້:
ປະສົມ 30 ມິລີລີດ (1 ຝາ) ກັບນໍ້າ 500 ມິລີລິດ, ແລ້ວສິດໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນ ແລະ ລ້າງອອກ.

ສັດສ່ວນຂອງການປະສົມ:
ເຮັດຄວາມສະອາດທຳມະດາ 1:100.
ເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງຄົວ 1:50.
ເຮັດຄວາມສະອາດ ຄາບຕິດເໜັ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອງຄົວ 1:25.
ແກ້ວ, ເຟີນິເຈີ, ພື້ນ 1:500.

ສາມາດນຳໃຊ້: 160 ມິລີລິດ/4000 ມິລີລິດ.

KLIN

ນຳໃຊ້ເພື່ອກຳຈັດກີ່ນບໍ່ພຶ່ງປະສົງ

ກຳຈັດກີ່ນບໍ່ພຶ່ງປະສົງ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

KLIN ແມ່ນສເປຣ໌ ເພື່ອກຳຈັດກີ່ນບໍ່ພຶ່ງປະສົງ. ສາມາດດັບກີ່ນອັບໃນຫ້ອງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫ້ອງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງກິລາ, ຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນທີ່ມີພົມເໝັ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

KLIN ຊ່ວຍກຳຈັດກີ່ນບໍ່ພຶ່ງປະສົງອອກໄປ.

KLIN ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາກາດສົດຊື່ນ ແລະ ສະອາດ ໂດຍບໍ່ບໍ່ກໍໃຫ້ເກິດສານພິດຕົກຄ້າງໃນອາກາດ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການນຳໃຊ້:
ສິດໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນ ທີ່ມີແບກທີເຣຍ ແລະ ທີ່ມີກີ່ນ. ປ່ອຍໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທ ປະມານ 5-10 ນາທີ ແລ້ວກີ່ນທີ່ບໍ່ພຶ່ງປະສົງກໍຈະໜົດໄປ.

ສາມາດນຳໃຊ້: 300 ມິລີລິດ/ 5000 ມິລີລິດ.

K.ROMA

ແມ່ນສະເປຣ໌ ກຳຈັດກີ່ນບໍ່ພື່ງປະສົງ ທີ່ເຮັດອາກາດສົດຊື່ນ.

ສາມາດດັບກີ່ນໄດ້, ກຳຈັດກີ່ນອັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາກາດໃນຫ້ອງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຫ້ອງຂີ້ເຫຍື້ອ, ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງກິລາ, ຫ້ອງນັັງຫຼີ້ນທີ່ມີພົມນັ້ນ ສົດຊື່ນແລະມີກີ່ນຫອມ.

K.ROMA ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຍັນຍາກາດສົດຊື່ນ ແລະ ສະອາດ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສານພິດຕົກຄ້າງ ໃນອາກາດ, ຈື່ງເຮັດປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການໃຊ້ງານ:
1. ສິດໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນ ທີ່ມີແບກທີເຣຍ ແລະ ທີ່ມີກີ່ນ.
2. ປ່ອຍໃຫ້ອາກາດຖ່າຍເທ ປະມານ 5-10 ນາທີ ແລ້ວກີ່ນທີ່ບໍ່ພຶ່ງປະສົງກໍຈະໜົດໄປ.