Skip to content

CLEAR-BIO+

ຜະລິດຕະພັນ ສຳລັບການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ສານອີນຊີ ຊື່ງເປັນຕົວກະຕຸ້ນຊີວະພາບສຳລັບ ອ່າງນ້ຳເສຍ ແລະ ຖັງບຳບັດນໍ້າເສຍໃນຄອນໂດ, ເຮືອນ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ.

ທີ່ເຮັດຈາກຈຸລິນຊີສາຍພັນພິເສດ ທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະ ເລັ່ງປະຕິກິລິຍາຊີວະເຄມີທຳມະຊາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ອອກລິດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍກຳຈັດກິ່ນເໝັນພາຍໃນ 3-5 ມື້ ຊ່ວຍຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດເຊື້ອ ແລະ ສະອາດ. ບໍ່ເປັນຜິດຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດ.
ບໍ່ມີສານກັດກ່ອນ ຫຼື ເປັນພິດທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທໍ່ນໍ້າ ຫຼື ຖັງບຳບັດນໍ້າເສຍ.

ການນຳໃຊ້:
• ພຽງແຕ່ຖິ້ມລົງໃນຊັກໂຄກ 4 ເມັດ ແລ້ວລໍຖ້າ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຄ້າງຄືນ ກ່ອນທີ່ຈະກົດລ້າງລົງ ເພື່ອທີ່ຈະທຳຄວາມສະອາດທໍ່ນ້ຳ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຈຸລິນຊີເຕີບໂຕ ເພື່ອສ້າງກາສ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການທຳຄວາມສະອາດຖັງບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງທ່ານ
• ທ່ານຍັງສາມາດຢອດລົງໄປທີ່ຖັງບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງທ່ານໂດຍຕົງ. ພຽງແຕ່ 4 ເມັດສາມາດກຳຈັດຂອງເສຍໄດ້ເຖິງ 1,000 ລິດ

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບມີຫັຍງແນ່?
• ຈະສາມາດເຫັນຜົນການປ່ຽນແປງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ ແລະ ຈະເຫັນຜົນສຸດທ້າຍໃນ 20-30 ວັນ
• ກຳຈັດກິ່ນບໍ່ເໝັນພາຍໃນ 1-5 ວັນ
• ຊ່ວຍຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ປອດເຊື້ອ ແລະ ສະອາດ, ຮັກສາແບດທີເຣຍທີ່ດີ ຕໍ່ໃນຖັງບຳບັດນ້ຳເສຍ.
• ບໍ່ເປັນພິດຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດ
• ບໍ່ມີສານກັດກ່ອນ ຫຼື ສານພິດທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທໍ່ນ້ຳປະປາ ແລະ ຖັງບຳບັດນ້ຳເສຍ

ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CLEAR-BIO+

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ CLEAR-BIO+
Clear-Bio+ ແມ່ນເປັນການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຂັ້ນສູງຈາກປະເທດຍີ່ປຸນ. ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ແຂງແຮງ, ບໍ່ເປັນພິດ, ປອດໄພຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສາມາດຜະລິດສານອິນຊີ, ເອັນໄຊມ໌ ແລະ ສານປະກອບອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະລີລະວິທະຍາຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ.

ຄຸນສົມບັດພິເສດຂອງ CLEAR-BIO++

 • ອັດຕາການເຕີບໂຕສູງ, ເພີ່ມຈຳນວນໄດ້ເປັນແສນເທົ່າ ພາຍໃນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ.
 • ທົນທານຕໍ່ສານຂ້າເຊື້ອ, ສານເຄມີ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນກົດ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ມີຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າແບັທທີເຣຍທົ່ວໄປເຖິງ 4 ເທົ່າ. ມີຄວາມສະຖຽນ ແລະ ມີການຄວບຄຸມເໜືອກວ່າສິ່ງອື່ນໆ.
 • ມີປະສິດທິພາບໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍສູງ ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຈຳນວນ ແມ່ນຈະຫຼັ່ງເອັນໄຊມ໌ເພື່ອຍ່ອຍໂມເລກຸນຂະໜາດໃຫ່ຍ ໃຫ້ແຕກຕົວເປັນໂມເລກຸນຂະໜາດນ້ອຍ.
 • ມີປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ຕ້ານການຈະເລີນເຕີບຕົວຂອງຈຸລິນຊີອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນທີ່ບໍ່ພຶງປະສົງ.
 • ຜະລິດສານອິນຊີຕ່າງໆ ຮ່ວມເປັນກົດອິນຊີເອັນໄຊມ໌ ເພື່ອຍ່ອຍສະຫຼາຍອາຫານ ແລະ ສານທີ່ອອກລິດທາງຊີວະອິນຊີ.
 • ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນດ້ວຍຟລິມບາງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຂອງເສຍຈາກມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນຂອງແຫຼວ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
 • ກຳຈັດກິ່ນບໍ່ພຶງປະສົງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ທຳລາຍກິ່ນເໝັນຂອງສານກຳມະຖັນ ແລະ ໄນໂຕຣເຈນ, ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ກົນໄກຂອງ CLEAR BIO+

 • ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຍ່ອຍອາຫານໂດຍການຜະລິດເອນໄຊທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຊະນິດ. ຜົນການວິໄຈລະບຸວ່າມີນ້ຳຍ່ອຍ ອະໄມເລສ ແລະ ໄລເປສ ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການສ້າງເອນໄຊ ເພກຕິເນສ,​ ກລູຄາເນສ ແລະ ເຊວລູເລສ ເຊິ່ງສາມາດທຳລາຍຜະໜັງເຊວ (cell)​ ຂອງພືດ ແລ້ວເເຕກຕົວ ແລະ ປ່ອຍສານທີ່ມີປະໂຫຍດອອກມາ (ປຸ໋ຍ). ເຊິ່ງໄດ້ກຳຈັດປັດໄຈທີ່ຂັດຂວາງການຍ່ອຍອາຫານຂອງສິ່ງທີ່ເປິເປື້ອນ. 
 • ເພີ່ມຈຸລິນຊີໃນນ້ຳເສຍ, ຊ່ວຍຫຼຸດເຊື້ອໂລກປະເພດ: Escherichia coli, Clostridium perfringens, Salmonella spp. etc. ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນສະພາບເເວດລ້ອມທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.
 •  ໄດ້ມີການໃຊ້ອົກຊີແຊນສູງ ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຈຳນວນ ເຊິ່ງເປັນການເເຂ່ງຂັນການນຳໃຊ້ອົກຊີແຊນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງການນຳໃຊ້ອົກຊີແຊນພາຍໃນຖັງມີການຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ. ຂະບວນການ oxidation-reduction ໃນຂອງເສຍຫຼຸດລົງຢ່າງຊັດເຈນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບ ຈຸລິນຊີກົດເເລກຕິກ ແລະ ເເບບບໍ່ນຳໃຊ້ອົກຊີແຊນ ເຊັ່ນ:​ Bifidobacterium spp. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດກົດໄຂມັນເພື່ອກຳຈັດກິ່ນເໝັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ວິດີໂອ