Skip to content

เกี่ยวกับเรา

หจก. MVP มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของเรา ยิ่งไปกว่านั้น ความพยายามของเรายังขยายไปไกลกว่าการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นให้กับผู้ที่ต้องการ

หจก. MVP ทำการวิจัยและร่วมในโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเราอย่างต่อเนื่องและเพื่อช่วยเหลือสังคม

หจก. MVP กำลังใช้กลยุทธ์ที่เร่งการเติบโตด้วยนวัตกรรม และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและผู้ร่วมงาน เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาความปลอดภัยของพนักงานมากขึ้น

หจก. MVP ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540 เราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Clear-Bio+ ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปิดตัวในตลาดต่างประเทศหลังจาก 2 ปีของการวิจัยและพัฒนา