Skip to content

BIO DEGREASER

KLAR

ECO-FRIENDLY DEGREASER

KNOCK

ECO-FRIENDLY DEEP STAIN REMOVAL

KLEAR

ECO-FRIENDLY MULTI-PURPOSE CLEANING & DEGREASING

KLIN

ECO-FRIENDLY MALODOR REMOVAL

K. ROMA

ELIMINATES MALODOR AND AIR FRESHENING

KLAR

For regular cleaning

KLAR ทําหน้าที่ย่อยสลายไขมันและเศษอาหารในท่อนํ้าทิ้ง เหมาะสําหรับโรงแรม, ร้านอาหาร, โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร.

KLAR ประกอบด้วยเอ็นไซม์ชนิดต่างๆ ช่วยทําหน้าที่ย่อยไขมัน และ เศษอาหารที่ค้างอยู่ในท่อนํ้าทิ้ง และ ดับกลิ่นด้วยในขณะเดียวกัน
ปลอดภัยไม่ทําลายสุขภัณฑ์ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

ข้อควรคํานึงและระวัง
1. กรณีท่อที่ตันด้วยไขมันถึงขนาดแข็งตัว ต้องหาวิธีอื่นๆจัดการเอาออก.
2. ใส่คลาร์ 1 ช้อนชา ตามด้วยนํ้า1แก้ว หรือ ผสมกับนํ้าอุณหภูมิธรรมดา แล้วเทลงไปในบริเวณที่มีปัญหา.
3. ห้ามใช้ปนกับคลอรีน หรือนํ้าร้อนมาก.
4. ตอนเริ่มแรก ควรใช้ทุกวัน พอดีขึ้น ก็ลดลงเหลือวันเว้นวัน แต่ต้องใช้สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ไขมันก่อตัว หรือของเสียสะสม ทําให้มีกลิ่นเหม็น.

วิธีใช้
สําหรับครัวเรือน
ใส่คลาร์ 1ช้อนชาลงในท่อนํ้าทิ้งอ่างล้างจาน หรือผสมนํ้าอุณหภูมิปกติ 1 แก้ว เทลงไปในท่อนํ้าทิ้ง บริเวณที่มีปัญหา ครัวในโรงแรมหรือร้านอาหาร จุดละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ตามความเหมาะสม คลาร์ปริมาณนี้จะช่วยย่อยสลายไขมันไม่ให้ติดตามท่อ เพื่อให้นํ้าไหลคล่อง ท่อไม่ตันสวนไขมันที่หลุดลงไปในถังดักไขมัน จะต้องตักทิ้ง.

KNOCK

To remove deep stain

ผลิตภัณฑ์กําจัดคราบฝั่งแน่น

คุณสมบัติ
เป็นผลิตภัณฑ์กําจัดคราบฝั่งแน่น, คราบหินปูน, คราบสนิม, มีสารสกัดจากมะนาว และ มีส่วนผสมจากเอ็นไซม์ธรรมชาติ, ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนและฟอสเฟต สามารถกําจัด คราบฝั่งแน่นบนอุปกรณ์สแตนเลส อุปกรณ์แพทย์ และ เครื่องจักรได้อย่างดี. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน
• สเปรย์ตามพื้นผิวที่มีคราบฝั่งแน่น
• ฉีดพ่นบนพื้นผิวที่ต้องการทําความสะอาด
• เช็ดถูให้ทั่วด้วยผ้าหรือฟองนํ้า ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง

KLEAR

To prevent blockage in the drain

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดอเนกประสงค์.

คุณสมบัติ
เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด มีสารลดแรงตึงผิวที่มาจากพืช และ มีส่วนผสมจากเอ็นไซม์ ธรรมชาติ สามารถทําความสะอาดห้องนํ้า, ห้องครัว, เครื่องจักร, อุปกรณ์สแตนเลส และ สามารถนําไปเช็ดกระจกรถ, เฟอร์นิเจอร์, จอTV และ ถูพื้นได้.

ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

การใช้งาน
• ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จํานวน 30ml/1ฝาขวด ผสมกับนํ้า 500ml
• ฉีดพ่นบนพื้นผิวที่ต้องการทําความสะอาด
• เช็ดถูให้ทั่วด้วยผ้าหรือฟองนํ้า ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง

อัตตราสวนผสม
• ทําความสะอาดทั่วไป 1:100
• ล้างห้องนํ้า, ล้างครัว 1:50
• ล้างคราบฝั่งแน่น, อุปกรณ์ครัว 1:25
• เช็ดกระจก, เฟอร์นิเจอร์, ถูพื้น 1:500

พร้อมใช้งาน: 160ml / 4000ml

KLIN

To eliminate malodor

ผลิตภัณฑ์กําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นสําหรับการกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นอับภายในห้อง ห้องขยะ กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ มีสารสกัดจากเอ็นไซม์ธรรมชาติสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างดี ช่วยให้บรรยากาศสดชื่นไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในอากาศ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน
• ฉีดพ่นบนพื้นผิวที่มีการสะสมของแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์
• ปล่อยให้มีอากาศถ่ายเทประมาณ 5-10 นาที เพื่อกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

K.ROMA

IS A MALODOR-ELIMINATING SPRAY WHICH ALSO FRESHENS THE AIR

เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดกลิ่นอเนกประสงค์.

ใช้สำหรับกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์, กลิ่นอับภายในห้องขยะ, กลิ่นอาหาร, กลิ่นบุหรี่.

มีสารสกัดจากเอ็นไซม์ธรรมชาติ สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างดี ช่วยให้บรรยากาศสดชื่น ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในอากาศ, ปลอดภัย และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

วิธีใช้งาน
1. ฉีดตามบริเวณที่มีการสะสมของแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ห้องน้ำ, ห้องขยะ, ห้องนั่งเล่น.
2. ปล่อยให้มีอากาศถ่ายเทประมาณ 5-10นาที เพื่อกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์.